Steg1. Sänk din energikostnad med lösullsisolering och höj komforten i huset                       Steg 2. Kontakta oss för en kostnadsfri offert för lösullsisolering av vinden och ditt tak                       Steg 3. Vi utför lösullsisolering av din vind med autoriserad och utbildad personal

Lösullsisolering din bästa investering

Lösullsisolering är en snabb, enkel och effektiv energisparåtgärd för ditt hus. Lösullsisoleringen är också ett relativt billigt och kostnadseffektivt sätt att förbättra värmeekonomin i fastigheten och lösullsinvesteringen är återbetald redan inom några år. Det innebär att du som fastighetsägare sparar både energi, miljön och pengar under resten av husets livstid utan att försämra boendekomforten i fastigheten.

Högsboverken Isolering AB bildades 1962, och från 1981 med tillägget Isolering AB. Vi har sedan dess varit auktoriserad lösullsentreprenör för Paroc AB. Företaget är även certifierad installatör inom ”Behörig Lösull” som är lösullsentreprenörernas egen branschförening inom Sveriges Byggindustrier. Systemet innebär att installatörerna följer de krav som ställs av Boverket (BBR) samt gällande regler för lösullsisolering och kvalitetssäkring. Det innebär att du som kund kan känna dig trygg och får garanti på att installationen utförs på rätt sätt av en utbildad och kunnig lösullsinstallatör.

Lösullsisolering i Göteborg med omnejd är vår lokala marknad. Där är vi den största och ledande lösullsentreprenören med alla de stora byggbolagen som kunder. 1984 ingick vi avtal med Sveriges provnings- och forskningsinstitut (SP). Detta avtal har bidragit till att förbättra och utveckla metoderna att isolera med lösfyllnadsmaterial.

Kontakta Högsboverkens Isolering AB i Göteborg på tel: 031-27 08 87 för en offert eller mer information om lösullsisolering och om att isolera vinden.