Sprutar lösullsisolering på vind

Checklista och förberedelser vid lösullsisolering

Det finns en del saker som är bra att veta och tänka på vid lösullsisolering för att kunna göra din egen kostnadsberäkning. Därför har vi tagit fram en kortfattad checklista med kortfattad beskrivning om förberedelser som är bra att känna till inför en isolering.

Varje fastighet har olika förutsättningar vilket bör tas med i beräkningen och förberedelserna. Är du osäker på vilka avvikelse som gäller för din fastighet kan du kontakta våra erfarna medarbetare för  att få hjälp.

Vi är certifierad lösullsentreprenör enligt systemet ”Behörig Lösull”, vilket innebär att du får en garanti på att installationen utförs på ett korrekt sätt av en utbildad och kunnig installatör.

För att vi skall kunna lämna en komplett offert för lösullsisolering bör du kunna besvara några av frågorna i vår checklista. Vissa förberedelser och arbeten måste vara klara innan själva lösullsisoleringen kan sättas igång.

Gå igenom checklistan noggrant och bocka av punkterna, det underlättar för både dig själv och för oss som entreprenör så att vi kan ge dig en bra service när vi ska isolera.

Om det är någon del av förberedelserna eller önskade arbeten som saknas, hjälper vi gärna till med att åtgärda dem. Kontakta oss på Högsboverken Isolering AB för kostnadsförslag.

Förberedelser och att tänka på vid lösullsisolering

• Finns framkomlig väg för lastbil till uppställningsplats? Ska arbetet utföras i innerstad ska P-plats vara anordnad.

• Är avståndet från uppställningsplatsen till vinden max 80 meter?

• Är bjälklagen avstädade och klara för lösullssprutning? Nedanstående arbeten måste vara slutförda.

• Ventilation vid takfot (>130 mm över isoleringen)?

• Gångbryggor, plattformar (>50 mm över isoleringen)?

• Sarg runt uppstigningslucka? (>50 mm över isoleringen)

• Ventilation, rensluckor m m (50 mm över isoleringen)?

• Brandisolering av kanaler i vindsutrymmet?

• Är alla VVS-installationer färdiga?

• Är tele- och eventuella TV-installationer klara?

• Är alla El-installationer dragna och klara?

lösullsisolering av vindsbjälklag BLT3     snedtak med lösullsisolering blt1-blt3     ryggåstak med lösullsisolering

Kontakta Högsboverkens Isolering AB i Göteborg för mer information om isolering och lösullsisolering av vinden. 031-27 08 87