Lösullsisolering med stenull

Lösullsisolering som tilläggsisolering på vind och tak

Med lösullsisolering blir det varmt, tyst och ombonat inomhus. Energiförbrukningen minskar drastiskt när man isolerar med lösull och det blir billigare att bo i huset. Både större fastighetsägare och småhusägare sparar kilowattimmar med lösullsisolering och på så sätt skonar vi även vår egen natur och miljö. Att tilläggsisolera fastigheten med lösull ger på så sätt en ”win-win” situation både för fastighetsägaren och moder natur.

Rätt lösullsisolering är också mycket lönsam rent privatekonomiskt på längre sikt – lösullen har en obegränsad livslängd, är underhållsfri och höjer husets värde eftersom energiförbrukningen för att värma upp fastigheten sjunker. Lösullsisolering är ett av de billigaste sättet att isolera vinden och taket på. En av anledningarna till att lösullsisoleringen är en förhållandevis billig åtgärd för att minska energianvändningen i huset, är att tilläggsisoleringen av vinden och taket betalar tillbaka din investering relativt snabbt.

Värmen i en fastighet alltid stiger uppåt mot taket i huset så ungefär 15 procent av värmen försvinner rakt ut genom taket i ett vanlig småhus. Lösullsisoleringen sprutas in som isolering på vindsbjälklaget i vinden för att stoppa upp värmeförlusten som sker mot taket. Att lösullsisolera fungerar lika bra i både nybyggda och äldre hus.

Passa på att tilläggsisolera vid renovering

Kostnaden för tilläggsisoleringen blir lägre när du ändå planerar att göra om och renovera i huset. Isolera vinden och väggar rejält på de ställen där det är möjligt – tänk på att tilläggsisolering är en åtgärd som görs en enda gång under husets hela livslängd. Så passa på och gör din renovering lönsammare genom att sänka din energikostnad när du ändå ska renovera om.

Börja alltid med att isolera vinden och vindsbjälklaget.

I ett dåligt isolerat hus försvinner stora mängder värme upp på vinden och ut i luften. Därför är det alltid bäst att börja isolera vinden med lösullsisolering. Dessutom brukar det gå lätt och snabbt att börja med vindsbjälklaget – där finns gott om plats för lösull eller skivor.

Snabbt och enkelt med lösull

Att isolera vinden med lösull är det snabbaste, vanligaste och enklaste sättet för en effektiv isolering av vinden. Arbetet utförs med skriftlig garanti enligt systemet och certifieringen ”Behörig Lösull” och de regler som finns fastlagda i typgodkännanden. Stenullen är obrännbar och kan därför läggas direkt mot takbjälkar, stödben och installationer. Den är typgodkänd som värmeisolering av ventilationskanaler och – ibland med viss komplettering – även som brandisolering.

Kontakta Högsboverkens Isolering AB i Göteborg för mer information om isolering och lösullsisolering av vinden. 031-27 08 87