Lösullsisolering minskar energiförbrukningen

Tilläggsisolering minskar energiförbrukningen

Med en tilläggsisolering av vind, väggar eller tak minskar du energiförbrukningen drastiskt och det blir billigare att bo. Dessutom skonar vi natur och miljö när vi sparar kilowattimmar.

Ett exempel: Om 75 m2 vindsbjälklag som sedan tidigare är isolerat med 150 mm sågspån tilläggsisoleras blir besparingen, beroende på var i landet huset ligger, mellan 4 900 och 7 500 kr på ett år.
När du anlitar Högsboverken Isolering får du del av vår långa erfarenhet av hur tilläggsisolering används i olika konstruktioner oavsett om du är proffsbyggare eller konsument.

För att du lättare ska hitta de olika konstruktiondelarna har vi delat in huset i sektioner efter användningsområden av tilläggsisolering.

skiss-hus

Renovering              Nyproduktion

1. Tak/Bjälklag           1. Tak/Bjälklag
2. Ytterväggar            2. Ytterväggar
3. Mellanväggar         3. Mellanväggar
4. Innertak                 4. Innertak

Tilläggsisolering av takkonstruktioner

Ett energiklokt byggande fordrar en tjockare isolering än vad som hittills varit normalt. Uppe på ett vindsbjälklag är det ofta möjligt att lägga större isoleringstjocklek. Det är inte nödvändigt att lägga samma isolertjocklek överallt. Det är bättre att anpassa tjockleken till konstruktionsutformningen, t.ex. mindre tjocklek vid takfot och tjockare isolering på bjälklagets inre delar.

Isolering av ytterväggar

Ytterväggar är en del av klimatskärmen som skyddar mot väder och vind, ljud och brand,medan innerväggar ger avskildhet, ljudreducering och i vissa fall skydd mot brand och värme/kyla. När en fasadrenovering genomförs skall alltid en ökad isolering övervägas.

Isolering av mellanväggar

Med mellanväggar menar vi innerväggar och lägenhetsskiljande väggar. I bostadshus bör väggarna alltid isoleras för att ge möjlighet till avskildhet och samtidigt förbättrad brandsäkerhet. Mellanväggar i hotell, vårdlokaler och industrilokaler har ofta högre krav på brandmotstånd och förmåga till ljudisolering. I vår broschyr ”Isolering av mellanväggar” redovisas ljudvärden som svarar mot konstruktionens egenskap på plats i en normal byggnad.

Isolering av innertak

En isolering under platta på mark, i golvbjälklag, i en torpargrund eller utvändigt på en källarvägg är avsedd att förhindra fukt- och mögelproblem, minska energiförbrukningen och skapa förutsättningar för en behaglig inomhusmiljö.