Isolera vinden

Isolera vinden och tilläggsisolera med lösullsisolering

Att tilläggsisolera vinden eller taket ger vinster för både huset och fastighetsägaren. Att varm luft stiger uppåt känner de flesta fastighetsägare till och det är en av de största anledningarna till varför man vill utföra en tilläggsisolering av vinden eller taket.

Har du en dåligt isolerad vind eller vindsbjälklag är just tilläggsisolering av vindsutrymme och vindsbjälklag en mycket lönsam åtgärd att för att minska energikostnaderna i fastigheten.

Det effektivaste sättet när man ska isolera vinden är att använda lösull. Lösullsisoleringen förs upp på vinden med hjälp av ett sprutaggregat som sprutar ut lösullen i vindsutrymmet.

Anledning till varför lösullen är så effektiv är att lösullsisoleringen ger en god utfyllnad i vinklar, vrår, runt skorstenar och rörgenomföringar på vinden.

lösullsisolering av vindsbjälklag BLT3En korrekt utförd vindsisolering gör att en teoretiskt beräknad energibesparing även kan uppnås i praktiken. Redan efter en kort tid är investeringen för isoleringen betald och därefter ger den en ren vinst – år efter år.

Lösull vid isolering av vinden

Lösull är obrännbart och kan därför läggas direkt mot takbjälkar, takben eller installationer. Den är godkänd som värmeisolering av ventilationskanaler och – med viss komplettering – även brandisolering. Med vindavledare kan man dessutom försäkra sig om en god ventilation.

Kontrollera att vindsbjälklaget är lufttätt. Det är särskilt viktigt att se till tätheten vid genomföringar och uppstigningsluckor.

Lösullsisolering av vinden och taket är en investering som snabbt minskar dina energikostnader.

Kontakta oss på Högsboverkens Isolering AB i Göteborg för lösullsisolering av vinden eller tilläggsisolering av ditt projekt. Slå oss en signal om du har frågor eller vill ha mer information om isolering. 031-27 08 87