Isolera vinden

Isolera vinden och tilläggsisolera med lösullsisolering

Att tilläggsisolera vinden, väggarna eller taket ger vinster för både huset och fastighetsägaren. En av dom största anledningarna till en tilläggsisolering av vinden är att minska energikostnaderna i fastigheten. Tilläggsisolering av vindsutrymme och vindsbjälklag är oftast därför en mycket lönsam åtgärd.

Det effektivaste sättet när man ska isolera vinden är att använda lösull. Lösullsisoleringen förs upp på vinden med hjälp av ett sprutaggregat som sprutar ut lösullen i vindsutrymmet. Lösullsisoleringen ger en god utfyllnad i vinklar, vrår, runt skorstenar och rörgenomföringar på vinden. En korrekt utförd vindsisolering gör att en teoretiskt beräknad energibesparing även kan uppnås i praktiken.

Lösull

Lösull är obrännbart och kan därför läggas direkt mot takbjälkar, takben eller installationer. Den är godkänd som värmeisolering av ventilationskanaler och – med viss komplettering – även brandisolering. Med vindavledare kan man dessutom försäkra sig om en god ventilation.

Kontrollera att vindsbjälklaget är lufttätt. Det är särskilt viktigt att se till tätheten vid genomföringar, uppstigningsluckor och dyligt.

Lösullsisolering av vinden är en investering som snabbt minskar dina energikostnader.

Kontakta oss på Högsboverkens Isolering AB i Göteborg för lösullsisolering av vinden eller tilläggsisolering av ditt projekt. Slå oss en signal om du har frågor eller vill ha mer information om isolering. 031-27 08 87