Miljöpolicy lösullsisolering

Miljöpolicy vid lösullsisolering

Högsboverkens övergripande inriktning är att minska energianvändning genom lösullsisolering. Att visa sätt att uppnå maximal ekonomisk nivå på isolering av byggnadsdelar och därmed miljömässig energibesparing enligt devisen ”den sparade energin är den renaste”.

Minska våra egna bränslekostnader och energiuttag så långt som möjigt genom att ha en modern maskinpark och minimera resandet genom att ha en mycket stark lokal förankring.

Använda oss av särskilt utvalda leverantörer och underentreprenörer på miljömedvetna grunder. Källsortering och byggrestprodukter i första hand för återanvändning och i andra hand för återvinning. Använda oss av material och metoder som har så liten miljöpåverkan som möjligt.

”Isolera är det bästa sättet att spara el”