Behörig lösull

Behörig lösull

Som kund till Högsboverken Isolering AB är du alltid trygg. Vi är certifierad lösullsentreprenör med systemet ”Behörig Lösull”, vilket innebär att du får en garanti på att installationen utförs på ett korrekt sätt av en utbildad och kunnig installatör som är behörig att arbeta med lösull.

Certifieringen Behörig Lösull

Lösullsinstallatörernas branschorganisation inom Sveriges Byggindustrier har tagit fram systemet ”Behörig Lösull” och hela certifieringen övervakas genom årliga kvalitetskontroller av SP (Sveriges Provnings-och Forskningsinstitut).

Meningen med att utarbeta en certifiering för Behörig Lösull är att du som kund ska känna en trygghet och ett förtroende när du väljer en behörig lösullsinstallatör. Systemet innebär att certifierade installatörer ska följa gällande regler för lösfyllnadsisolering och utföra en kvalitetssäkring. För att bibehålla kvaliteten så är alla certifierade lösullsinstallatörer kopplade till en obligatorisk tredje­partskontroll. Det innebär att en årlig kvalitetskontroll utförs av ett obe­roende kontrollorgan på samtliga certifierade företag.

Vad innebär Behörig lösull för mig som kund?

Behörig lösullFör att få en certifiering inom ”behörig lösull” så måste varje installatör har genomgått en utbildning med prov där praktisk och teoretisk utbildning från den eller de leverantörer vars material företaget använder sig av. Den utbildning som varje företag genomgår omfattar inte bara personalen som utför isoleringsarbetet utan även företagsledningen. När Installatören genomgått en godkänd utbildning så erhåller man certifieringen ”Behörig Lösull”.

Du kan läsa mer om certifieringen Behörig lösull på www.isolerarna.se ”.

Läs mer om lösullsisolering här…