Lösullsisolering minskar energiförbrukningen

Lösullsisolering – enkelt, effektivt och miljövänligt

I Sverige finns idag ett par miljoner villor, många har isolering till en bra standard men tusentals villor är ändå i akut behov av tilläggsisolering, speciellt ur energisynpunkt. Höga uppvärmningskostnader och långa kalla vintrar gör lösull till en av det absolut bästa isoleringsmaterialen du kan använda och en bra början är att utföra en lösullsisolering av vindsbjälklaget.

Lösull används förutom att tilläggsisolera vindsbjälklag på gamla och nybyggda hus även till tilläggsisolering på befintliga isoleringsskivor på vinden. Lösullen går även bra att lägga på befintlig kutterspån och sågspån. Snedtak blir även allt vanligare att isolera med lösull.

Vi på Högsboverken Isolering har valt att arbeta med lösull från PAROC på grund av att deras lösull är ett rent naturmaterial tillverkat av sten. Lösullen har suveräna egenskaper som:

Obrännbart

PAROCS lösull är klassat som obrännbart, vilket innebär att lösullen kan läggas direkt mot en skorstensstock och ventilationskanaler. Lösullen skyddar dessutom brännbara delar vid brand.

Brandskyddar

Boverket rekommenderar stenull i konstruktioner där kraven på brandsäkerhet är höga.

Lösull behåller sin form och blåser inte omkring

Lösullen från Paroc har väldigt lågt sättningspåslag, bara 5% enligt typgodkännande. Det betyder att man får samma goda isoleringsförmåga år efter år. Lösullsisolering är stabilt och ligger stadigt på plats och den optimala vikten gör att den inte blåser omkring och lägger sig i drivor. Det innebär en säker lösullsisolering för byggnadens hela livslängd.

Mycket bra isoleringsvärde och absorberar inte fukt

Lösull fördelas i ett jämnt lager över bjälklaget och isolerar effektivt även i svåråtkomliga hörn. Lösull håller måttet oavsett luftfuktighet, vilket innebär att den inte absorberar fukt. Eftersom lösull inte absorberar fukt ger den inte heller upphov till bildning av mögel eller mikrobiell påväxt.

Förutom ovanstående egenskaper har lösull ljudisolerande effekt men framför allt är den miljövänlig eftersom det är en råvara från naturen. Lösullen från PAROC består av riven stenull som är ett helt organiskt material. Den innehåller inga kemikalier eller andra beståndsdelar som kan ge upphov till korrosion eller mögel.

Listan för positiva egenskaper kan göras lång vid isolering med lösull, men framför allt är det en enkel, effektiv och miljömässig isolering som hjälper till att få en lägre uppvärmningskostnad och ett skönare boende.