Lösullsisolering med stenull

Lösull och lösullsisolering med stenull

Med lösullsisolering på vinden minskar du inte bara dina energikostnader utan du får samtidigt ett inbyggt skydd mot brand och fukt. Genom att tilläggsisolera vinden och vindsbjälklaget med stenull hjälper du till att hålla värmen kvar i huset. Det gör att du kan sänka dina värmekostnader och spara både energi och pengar utan att din boendekomfort förändras i huset.

PAROC BLT 3 Lösull 127-03

PAROC BLT 1 Lösull 122-08

Kort beskrivning

Granulerad lösull och lösullsisolering av brandsäker stenull. Används som värmeisolering av vindsbjälklag och snedtak. Installationen utförs av auktoriserade lösullsentreprenörer.

För isolering av vindsbjälklag är sprutad lösull med stenull den mest rationella metoden. Lösullen förs upp och på bjälklaget med hjälp av ett sprutaggregat.

Brandegenskaper

Obrännbart enligt EN ISO 1182

SITAC AB Auktorisation för lösullsentreprenörer: Sid1 / Sid2

pdf_iconTypgodkännandebevis 3100/90 ( PDF-dokument )

pdf_iconTypgodkännandebevis 5429/92 ( PDF-dokument )