Lösullsisolering med Högsboverken Isolering AB

Högsboverken Isolering AB bildades 1962. Från 1981 med tillägget Isolering AB. Vi har sedan dess varit auktoriserad lösullsentreprenör för Paroc AB.

Göteborg med omnejd är vår lokala marknad. Där är vi den största och ledande lösullsentreprenören med alla de stora byggbolagen som kunder. 1984 ingick vi avtal med Sveriges provnings- och forskningsinstitut (SP). Detta avtal har bidragit till att förbättra och utveckla metoderna att isolera med lösfyllnadsmaterial.

Företaget har tio personer anställda. VD är Håkan Johansson. Våra medarbetare har genomgått SP´s utbildning och erhållit behörighet som lösullssprutare. Högsboverken Isolering AB är ett mycket stabilt företag med högsta kreditvärdighet.

Med vår långa erfarenhet inom lösullsisolering ger vi våra kunder det bästa utförandet och den största trygghet branschen kan erbjuda.

Behörig lösull

Vi är certifierad lösullsentreprenör ”Behörig Lösull” som är framtaget av lösullsentreprenörernas egen branschförening.

Läs mer om lösullsisolering här…